RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a trei posturi de ingrijitor I din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 08.07.2022, ora 09.00, la sediul din Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, cod postal 061344, Bucuresti, cladirea CAMPUS, sala 704, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Valorificarea Activitatilor Academice si Proiectelor Institutionale, Biroul Strategii, Analiza, Planificare si Monitorizare.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de subinginer I(SSD) din cadrul ETTI, Dep. Telecomunicatii.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul DVICA, Biroul Parteneriate.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de secretar I (S)  din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Școala Doctorală.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de inginer debutant (S) din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de psiholog principal (S) din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.