PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Directiei Cercetare, Inovare si Fonduri Europene, Serviciul Managementul Activitatilor de Cercetare Stiintifica.