PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul Directiei Marketing si Comunicare, Serviciul Marketing, Biroul Marketing Academic.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Dezvoltare Proiecte Finanțate, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Research și Business Development, Biroul Produse UPB.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Research și Business Development, Biroul Produse UPB.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 11.12.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10.00, sala R 027, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 4 (patru) posturi vacante de execuție de muncitor calificat I(M), din cadrul Direcției Intreținere Patrimoniu, 2 (două) posturi în cadrul Serviciului Tehnic Cămine-Cantine și 2 (două) posturi în cadrul Serviciului Intreținere Patrimoniu, Biroul Rețele Sanitare și Canalizare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Caravana UPB.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad III (S) din cadrul Biroului Clustere, Serviciul Research & Business Development.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Marketing și Comunicare, Serviciul Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Biroul Gestionare Elevi.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfasurarii probei interviu organizata pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de administrator financiar grad I(S), conform organigramei Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.