PROCES VERBAL – incheiat in urma probei scrise privind concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de inginer debutant (S) din cadrul Institutului CAMPUS

PROCES VERBAL – incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de Administrator financiar treapta I (M), din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei – Laboratorul de Telecomunicatii.

PROCES VERBAL – incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi pentru concursul organizat pentru ocuparea celor 4 posturi vacante de executie de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu – Biroul Administrare Patrimoniu.

PROCES VERBAL – incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi pentru concursul organizat pentru ocuparea celor 3 posturi vacante de executie de pompier din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu – Biroul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES VERBAL – incheiat in urma probei scrise privind concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de director (S) din cadrul Directiei Proiecte Strategice

PROCES VERBAL – intocmit de comisia de concurs pentru anularea concursului organizat pentru functia de Sef de Birou (S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu – Biroul CET

ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti anunta organizarea, conform legii, in data de 08.02.2021, concursul pentru ocuparea , pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post contractual vacant de executie, de Administrator financiar I (S)  din cadrul Directiei Achizitii – Serviciul Achizitii, Produse, Lucrari si Servicii.  Concursul va avea loc, conform legilor in vigoare, in data de 08.02.2021, ora 10:00, la sediul UPB din Splaiul Independentei nr 313, sector 6, Cladirea Rectoratului, Sala R 217-219.

ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti, anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post de Muncitor I, post vacant de executie, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga,  din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Departamentul de Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomaterialelor.
Concursul va avea loc, conform legilor in vigoare, in data de 08.02.2021, ora 10:00, la sediul UPB din Splaiul Independentei nr 313,
sector 6, Cladirea Rectoratului, Sala AN 015.

ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucuresti, anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post de Inginer debutant, post vacant de executie, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga,  din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica – Laboratorul de Organe de Masini si Tribologie.
Concursul va avea loc, conform legilor in vigoare, in data de 08.02.2021, orele 10:00-12:00, la sediul sau din Splaiul Independentei nr 313, sector 6, Cladirea Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Sala CG 022.