PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post de secretar I(S) si a unui post de secretar II(S) din cadrul Facultatii Transporturi, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de inginer debutant (S) din cadrul ETTI, Dep. de Telecomunicatii.