ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 05.11.2021, ora 10.00, la sediul din bulevardul Iuliu Maniu, nr.1-3, sector 6, cod postal 0611071, CIF 4183199, Bucuresti, Fac. ETTI, sala B 216, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer I(S) din cadrul Fac. ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer I(M) din cadrul Directiei Dezvoltarea patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef serviciu din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari.

ANUNT SI FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 05.11.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de conducere de Sef birou, Biroul Acte de studii, Serviciul Secretariat Universitate, din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.