PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Noul Local.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Electricieni.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistent cercetare din cadrul Centrului de Cercetari CAMPUS.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.