PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Scoala Doctorala.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (strungar) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Noul Local.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de secretar I(S) din cadrul secretariatului Facultatii Automatica si Calculatoare.