RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Coordonare Voluntari.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul Direcției Organizare Evenimente, Serviciul Organizare Evenimente, Biroul Tehnic.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 08.12.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12.00, sala BN124, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de inginer sistem debutant (S), din cadrul Facultății de Ştiinţe Aplicate, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar grad I(S), din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine, Dep. Inginerie în Limbi Străine.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laboratorul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea ocuparea postului vacant de execuție de subinginer I (SSD), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Laboratorul de Tehnologie Electronică și Fiabilitate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Serviciul Vânzări, Biroul Vânzări Comerciale.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar debutant (M), din cadrul Biroului Gestiunea Documentelor, Serviciul de Programe și Activități pentru Viitori Ingineri, Direcția de Marketing și Comunicare.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar grad I (S), din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială,  Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Fac. de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Serviciul Administrativ.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar grad I (S) din cadrul Direcției Vânzări și Parteneriate, Biroul Vânzări Evenimente.

PROCES-VERBAL incheiat ca urmare a neinscrierii niciunui candidat la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de secretar grad I (S) din cadrul Secretariat Universitate, Serviciul Acte de Studii, Biroul  Diplome.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul I(S), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Laboratorul de Echipamente pentru Procese Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul I(S), conform organigramei Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Laboratorul de Echipamente pentru Procese Industriale.