PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I, din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Retele Utilitare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultatii de Inginerie Medicala.