PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Dep. Formare pentru Cariera Didactica si Stiinte Socio-Umane.

REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.