PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de tehnician debutant (M) (22079/22.11.2021; 22078/22.11.2021) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DVICA, Biroul Parteneriate.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Institutului CAMPUS, Lab. de Roboti-Sisteme Autonome si Adaptive.