RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.