ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 08.12.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CG 020, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul FETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor I(M) din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 08.12.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala R 311, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de sef Serviciu din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef Birou (S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Secretariat Universitate, Biroul Acte de Studii.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul din cadrul Biroul Protecția Datelor cu Caracter Personal.