RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 06.06.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Biblioteca UPB, sala 3.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 3 (trei) posturi de muncitor necalificat din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Logistica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de casier din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier juridic debutant (S) din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Juridică și Contencios.