RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Online.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 06.05.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala Atelier Electricieni-Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 6 (sase) posturi de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.