REZULTATELE FINALE ale examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Comunicare.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, corp F, sala 213, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Bibliotecii Centrale, Serviciul Comunicarea Colectiilor.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.