PROCES VERBAL – intocmit in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de director (S) din cadrul Directiei Proiecte Strategice.