ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.10.2018, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M), din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.
PROCES-VERBAL incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Sep. Stiinta si Ingineria Materialelor oxidice si Nanomateriale.