PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Dep. Cercetare, Inovare si Fonduri Europene, Biroul Mentenanta a Platformei CRESCEDI.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 25.10.2021, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, Sector 6, cod poștal 060042, CIF 4183199, București, ora 10:00, în sala BN 215, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, Departamentul de Antreprenoriat și Management, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, sau determinată de un an (în cazul în care concursul este câștigat de o persoană pensionată), cu normă întreagă, a postului vacant de administrator financiar I(M).