PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosatului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosatului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer II (S) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Telecomunicații.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosatului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de tehnician debutant (M) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Secretariat UPB.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) si a postului de tehnician I(M) din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar din cadrul Facultatii Transporturi, Scoala Doctorala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.