ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, anunță organizarea în data de 02.10.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, cancelaria Școlii Gimnaziale Politehnica, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a două posturi vacante de execuţie de îngrijitor conform organigramei Școlii Gimnaziale Politehnica.


ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, anunță organizarea în data de 02.10.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuţie de administrator financiar grad I(S), în cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Social.