ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 24.08.2018, interval orar 10:00-12:00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de executie de Administrator Financiar I (S), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu – Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.