Universitatea Politehnica București inițiază un proiect de cercetare colaborativă referitor la dezvoltarea tehnologiilor de captare CO2 prin procese pre- şi post-combustie şi testarea lor în cadrul diferitelor industrii energetice şi non-energetice. Proiectul va fi depus în cadrul “The EEA Grants CALL FOR PROPOSALS 2018 – Collaborative Research Projects”, cu termen de depunere 01.10.2018.

În vederea depunerii și implementării proiectului UPB solicită întreprinderilor interesate să devină parteneri în proiect transmiterea unei scrisori de interes până cel târziu în data de 20.09.2018 către Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, la adresa de email crisflor75@yahoo.com.

Scrisoarea de interes va trebui să conțină:

  • Justificarea interesului companiei în proiect

  • Experiența în proiecte similare

  • Contribuția potențială în activitățile proiectului:

A.1. Dezvoltarea şi realizarea tehnologiei pe membrane

A.2. Parametrizarea procesului de absorbţie chimică şi selectarea solventului chimic

A.3. Testarea instalaţiei hibrid de absorbţie chimică la diferiţi parteneri END User

A.4. Modelarea şi simularea în vederea optimizării procesului hibrid de captare CO2

A5. Management și diseminare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi site-ul:

https://uefiscdi.ro/eeagrants-proiecte-colaborative-de-cercetares

sau să ne contactaţi la adresa de e-mail : crisflor75@yahoo.com