CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 07.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 13:00, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a unui post vacant de execuție de Editor coordonator (Assignment Editor), conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scose la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

04.07.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

08.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

14.07.2022

PROCES VERBAL -PROBA INTERVIU

19.07.2022

RAPORT FINAL