CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 22.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1030, sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de cameraman, conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scose la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

19.07.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

22.07.2022

INFORMARE PRIVIND SUSPENDARE PROBEI SCRISE 

25.07.2022

ANUNT – PRIVIND NOUL CALENDAR DE DESFASURARE A PROBELOR DE CONCURS

28.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

03.08.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

08.08.2022

PROCES  VERBAL – RAPORT FINAL