CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 22.07.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 13:00, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de execuţie de administrator financiar debutant (M) din cadrul Direcției Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

19.07.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

25.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA 

29.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

03.08.2022

PROCES VERBAL – RAPORT FINAL