Pentru cerințele de concurs, link-ul https://euronewsabout.enwscloud.com/about – nu mai este valabil.
Pentru informațiile respective, accesați https://www.euronews.com/about.

CLICK PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucuresti in conformitate cu prevederile Legii nr 53/2003 – Codul Muncii, anunta organizarea in data de 20.10.2021, la sediul sau din Splaiul Independentei nr 313, sector 6, Bucuresti, ora 10:00, Sala AN034, Cladire Rectorat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, norma intreaga de munca, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a patru posturi contractual vacante de executie de Sef Tura Studio, din cadrul Departamentului Studio – Directia Euronews Romania.

CLICK PENTRU FIȘA POSTULUI

15.10.2021

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR CANDIDATILOR

19.10.2021

Proces verbal privind soluționarea contestației (selecție dosare)

21.10.2021

PROCES VERBAL PROBA SCRISA  

27.10.2021

PROCES VERBAL PROBA INTERVIU

29.10.2021

PROCES VERBAL privind solutionarea contestatiei , după susținerea probei interviu pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de execuție de șef tură studio (Studio Shift Leader) din cadrul Departamentului Studio, Direcția Euronews România

01.11.2021

CLICK PENTRU RAPORT FINAL – pentru concursul organizat pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de execuție de Șef Tură Studio (Studio Shift Leader), din cadrul Departamentului Studio, Direcția Euronews România