CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, regulament aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 18.01.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, sala de Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 8 (opt) posturi vacante de execuție de Jurnalist web din cadrul Direcţiei Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

13.01.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE

19.01.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

26.01.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

31.01.2022

RAPORT FINAL