CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 04.05.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a 6 (șase) posturi vacante de execuție de jurnaliști TV București, conform organigramei Direcţiei Euronews România pe următoarele domenii, dar nu numai: social, politic, economic, eveniment, cultural, sport.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

29.04.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

03.05.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 01

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 02

05.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

09.05.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

11.05.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

16.05.2022

RAPORT FINAL