ANUNT – Univeristatea Politehnica din Bucuresti anunta scoaterea la concurs pentru ocuparea pe perioada determinata, cu norma intreaga de 8 ore/zi, a doua posturi temporar vacante de membru – doctorand, cu calitate de doctorand, in cadrul proiectului de cercetare complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404-31PCCDI/2018 – HORESEC

ANUNT 

18 mai 2021

PROCES VERBAL – incheiat astazi, de comisia de concurs, ce a  constatat ca nu s-a inscris niciun candidat la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de membru-doctorand in cadrul proiectului HORESEC.  Astfel, prin incheierea prezentului Proces Verbal comisia hotaraste finalizarea concursului, posturile ramanand temporar vacante.