PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, sala B 216, a examenului pentru promovarea  personalului din cadrul Facultatii ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.