Anunturi concursuri, 29 noiembrie

2018-11-29T11:51:45+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat (lacatus) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Noul Local. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei [...]

Anunturi concursuri, 29 noiembrie2018-11-29T11:51:45+00:00

Anunturi concursuri, 27 noiembrie

2018-11-27T13:53:50+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(M) din cadrul secretariatului Facultatii de Energetica. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul secretariatului Facultatii de Transporturi. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris [...]

Anunturi concursuri, 27 noiembrie2018-11-27T13:53:50+00:00

Anunturi concursuri, 26 noiembrie

2018-11-26T10:40:52+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Electricieni. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Directiei [...]

Anunturi concursuri, 26 noiembrie2018-11-26T10:40:52+00:00

Anunturi concursuri, 23 noiembrie

2018-11-23T10:17:00+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe [...]

Anunturi concursuri, 23 noiembrie2018-11-23T10:17:00+00:00

Anunturi concursuri, 22 noiembrie

2018-11-22T12:28:24+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Scoala Doctorala. RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat (strungar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, [...]

Anunturi concursuri, 22 noiembrie2018-11-22T12:28:24+00:00

Anunturi concursuri, 21 noiembrie

2018-11-21T11:23:16+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(M) din cadrul secretariatului Facultatii de Energetica. PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul secretariatului Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.

Anunturi concursuri, 21 noiembrie2018-11-21T11:23:16+00:00

Anunturi concursuri, 20 noiembrie

2018-11-20T11:30:54+00:00

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere. PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, [...]

Anunturi concursuri, 20 noiembrie2018-11-20T11:30:54+00:00

Anunturi concursuri, 19 noiembrie

2018-11-19T09:57:30+00:00

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu  modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 12.12.2018, ora 14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul [...]

Anunturi concursuri, 19 noiembrie2018-11-19T09:57:30+00:00

Anunturi concursuri, 16 noiembrie

2018-11-16T14:02:43+00:00

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 11.12.2018, intervalul orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, [...]

Anunturi concursuri, 16 noiembrie2018-11-16T14:02:43+00:00

Anunturi concursuri, 15 noiembrie

2018-11-15T12:09:37+00:00

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Directiei Fonduri Europene.

Anunturi concursuri, 15 noiembrie2018-11-15T12:09:37+00:00
Go to Top