Selectie partener în vederea depunerii și implementării PROIECTULUI cu titlul „POLI Educație – O șansă pentru fiecare” din cadrul apelului „Primul student din familie”-Programul Educație și Ocupare (PEO)

2024-05-27T17:26:00+00:00

În vederea depunerii și implementării PROIECTULUI cu titlul „POLI Educație - O șansă pentru fiecare” din cadrul apelului „Primul student din familie”-Programul Educație și Ocupare (PEO) Prioritate: 6 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație Obiectiv specific: ESO4.6 Promovarea accesului egal la educație și formare de [...]