CLICK AICI PENTRU CONDITII DE PARTICIPARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 16.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, camera 3.04, etaj 3, Centrul de Învățare, Biblioteca Centrală, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de jurnalist web, cod COR 264225, corespunzător funcției de jurnalist TV (S), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Direcţiei Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI 

13.11.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

17.11.2023

PROCES-VERBAL PROBA SCRISA

23.11.2023

PROCES-VERBAL INTERVIU

28.11.2023

RAPORT FINAL