CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPAREUniversitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 17.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14, sala 4.3, etaj 4, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de Editor video, cod COR 352119, corespunzator functiei de editor imagine (M), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de munca, din cadrul Direcţiei Euronews România

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.


23.02.2023

CLICK PENTRU FISA POSTULUI DE EDITOR VIDEO

14.03.2023

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

20.03.2023

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

24.03.2023

PROCES-VERBAL  –  PROBA INTERVIU

29.03.2023

RAPORT FINAL