CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 21.03.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14, sala Consiliu, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de  coordonator al fluxului de imagini, cod COR 264225, corespunzator functiei de jurnalist TV (S), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de munca, conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.


27.02.2023

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

16.03.2023

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

22.03.2023

PROCES-VERBAL – PROBA SCRISA

28.03.2023

PROCES-VERBAL – PROBA INTERVIU

31.03.2023

RAPORT FINAL