CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE  Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 28.06.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a postului vacant de execuție de jurnalist TV București (activitate preponderant de noapte), din cadrul Direcţiei Euronews România, pe următoarele domenii, dar nu numai: social, politic, economic, eveniment, cultural, sport.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

23.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

29.06.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

05.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

08.07.2022

RAPORT FINAL