CLICK AICI PENTRU CONDITII DE PARTICIPARE Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 16.11.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1400, sala Consiliu, Biblioteca Centrală, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 3 (trei) posturi vacante de execuție de corespondent local pentru orașul Timișoara, Cluj și Tg Mureș, cod COR 264203 corespunzător funcției de corespondent special (țară și străinătate), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Direcţiei Euronews România. Corespondentul local documentează, realizează sau prezintă materiale de televiziune, în direct sau înregistrate, la solicitarea managementului editorial, pe domeniile de interes într-o redacție de știri (social, politic, economic, eveniment, cultural, sport), câte un singur post pentru fiecare dintre orașele Timișoara, Cluj si Târgu-Mureș.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI 

13.11.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE