CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPAREUniversitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, sala Consiliu, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de corespondent local, cod COR 264203 corespunzator functiei de corespondent special (tara si strainatate), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de munca, din cadrul Direcţiei Euronews România. Corespondentul local documentează, realizează sau prezintă materiale de televiziune, în direct sau înregistrate, la solicitarea managementului editorial, pe domeniile de interes într-o redacție de știri (social, politic, economic, eveniment, cultural, sport) câte un singur post pentru fiecare dintre orașele Cluj-Napoca șiTârgu-Mureș. 

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

18.05.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

24.05.2023

PROCES-VERBAL PROBA SCRISA

30.05.2023

PROCES-VERBAL INTERVIU