PROCES VERBAL – încheiat în urma susținerii probei practice a examenului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician IA (M) – din cadrul Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Departamentul sisteme biotehnice.
PROCES VERBAL –  încheiat în urma susținerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea domnului SWIATLON Cosmin din cadrul Direcției Relații Internaționale, Serviciul de Mobilități și Acorduri de Cooperare.
ANUNT privind organizarea examenului de promovare pentru din cadrul Directiei General Administrativ Economice – Serviciul de Relații Publice – Biroul Comunicare.