PROCES VERBAL încheiat cu ocazia selectiei de dosare pentru ocuparea unui post contractual vacant de Tehnician IA (M) – din cadrul Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice – Departamentul Sisteme Biotehnice.