[vc_row][vc_column][vc_column_text]ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 03.12.2018, ora 09.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, sala 2, corp G, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu fractiune de norma de 4h/zi, a postului contractual de executie de secretar IA(M) din cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Aerospatiala.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 03.12.2018, ora 09.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala Decanat a Facultatii Transporturi, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Transporturi, Secretariat facultate.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.
RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Teoria Mecanismelor si a Robotilor.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistent cercetare din cadrul Centrului de Cercetari CAMPUS.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]