PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu, in cadrul Serviciului Audit.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.E.N. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 007, a examenului pentruu promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.