RAPORT FINAL încheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 7505, în cadrul Direcției Relații Internaționale, din funcția de administrator financiar grad III (S) în funcția de administrator financiar grad II (S).