PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarului de examen al candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de pompier, din cadrul Direcției Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situații de Urgență.