PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de conducere de Director (S), al Direcției Euronews România.

RAPORT-FINAL încheiat în urma desfășurării examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 27672, în cadrul Directiei Valorificare Resurse si Infrastructura Sportiva, Serviciul Infrastructura Sportiva, Biroul Organizare Activitati Sportive, din funcția de muncitor necalificat, în funcția de muncitor calificat I.