PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(M) din cadrul secretariatului Facultatii de Energetica.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul secretariatului Facultatii de Transporturi.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar IA(M) din cadrul Scolii Doctorale a Facultatii de Inginerie Aerospatiala.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul secretariatului Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice.