RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M), din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.