PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii.